Home > Tin tức khác

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cánh đồng lớn


Ngày 1/3, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và tiến độ triển khai dự án cánh đồng lớn trên địa bàn huyện Phú Bình. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Phú Bình.

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình

Qua kiểm tra cho thấy, huyện Phú Bình đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa vụ Xuân với 4.900 ha, cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, nguồn nước tưới được đảm bảo, chủ động. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, huyện đã chú trọng thực hiện các cánh đồng một giống, đẩy mạnh áp dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI, từng bước thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất. Chăn nuôi phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra; giá các sản phẩm gia súc, gia cầm tăng, tạo thuận lợi cho người chăn nuôi.

Đối với việc triển khai Dự án cánh đồng lớn (03 cánh đồng lớn với tổng diện tích hơn 200 ha trên địa bàn 04 xã: Tân Đức, Xuân Phương, Úc Kỳ và Nhã Lộng), huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, chỉ đạo các xã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã; tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm dồn điền, đổi thửa ở Hà Nam; xây dựng Đề cương thực hiện dự án cánh đồng lớn; đề xuất Báo cáo đầu tư dự án. Đặc biệt, các xã đã tổ chức họp, thông báo với nhân dân việc thực hiện dự án và cơ bản được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Trước mắt, vụ Xuân vừa qua, toàn bộ các cánh đồng dự kiến thực hiện dự án, huyện đã chỉ đạo và hỗ trợ sản xuất theo phương thức cánh đồng một giống nhằm tạo hiệu quả ban đầu. Trong thời gian tới huyện tiến hành lập quy hoạch chi tiết dự án; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hoàn thành phương án dồn diền, đổi thửa.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của huyện Phú Bình trong sản xuất nông nghiệp và triển khai dự án cánh đồng lớn. Đồng chí đề nghị ngành Nông nghiệp & PTNT, huyện Phú Bình chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai sản xuất vụ Xuân đạt kết quả cao nhất, trong đó chú ý xây dựng phương án đảm bảo nguồn nước cho 6 xã sử dụng nước Hồ Núi Cốc khi thực hiện dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cánh đồng lớn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Phú Bình khẩn trương lập quy hoạch chi tiết dự án; hoàn thiện Báo cáo đầu tư dự án. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với địa phương hoàn thành phương án dồn điền, đổi thửa. Huyện Phú Bình cùng các xã, xóm, liên quan tiếp tục tuyên truyền, tạo đồng thuận cao đối với nhân dân trong quá trình thực hiện dự án; phấn đấu trong năm 2016, hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa. Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hải Triều

Các bài mới:
Các bài khác:
Văn Bản Huyện Ủy
Lịch công tác - Giấy mời