Home > Huyện Ủy huyện Phú Bình

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Phú Bình giàu đẹp


Ngày 23/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân huyện Phú Bình đã đứng dậy giành chính quyền. 70 năm đi qua, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng huyện Phú Bình vẫn ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Truyền thống cách mạng

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng ở Phú Bình chuyển sang giai đoạn mới, đặc biệt hoạt động của nhóm thanh niên yêu nước ở Kha Sơn đã đem đến một không khí chính trị sôi động, với nội dung và phương pháp đấu tranh có hiệu quả. Nhận thấy vị trí địa lý tương đối thuận lợi và phong trào cách mạng ở huyện Phú Bình có bước phát triển, đầu năm 1943, Trung ương quyết định xây dựng An toàn khu thứ 2 gồm 3 xã, trong đó có xã Kha Sơn (Phú Bình). Đây là nơi hoạt động của nhiều cơ quan Trung ương và xứ ủy Bắc Kỳ từ năm 1943 đến tháng 8/1945, là nơi ghi dấu nhiều sự kiện chính trị của Đảng. Cuối năm 1943, đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt đã mở lớp đào tạo 13 cán bộ quân sự cho các tỉnh phía Bắc, đây cũng là nơi phát hành các tài liệu tuyên truyền của Trung ương như báo “Cờ giải phóng”, các cuốn sách về chiến tranh du kích…

Chùa Mai Sơn thuộc làng Mai Sơn, xã Kha Sơn là địa điểm đặt cơ sở in ấn của Xứ ủy Bắc Kỳ trong giai đoạn 1943-1945, trong đó có nhiều tài liệu quan trọng như báo “Cờ giải phóng”, các cuốn sách về chiến tranh du kích…được in tại đây. Năm 1997, Chùa Mai Sơn được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, phong trào cách mạng ở Phú Bình phát triển rất nhanh chóng, tháng 7/1943, tại Kha Sơn, chi bộ đảng đầu tiên của huyện Phú Bình được thành lập. Sáng ngày 14/3/1945, lệnh khởi nghĩa giành chính quyền tại Kha Sơn được nổ ra, lực lượng tự vệ và nhân dân trong xã nhanh chóng đánh tan quân thù và thành lập chính quyền cách mạng. Khởi nghĩa thành công ở Kha Sơn là tiếng súng đầu tiên báo hiệu cho thời khắc giành chính quyền ở Phú Bình đã đến. Tháng 7/1945, Đảng bộ huyện Phú Bình được thành lập với 2 chi bộ và gần 20 đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, từ ngày 5/8 đến ngày 15/8, lực lượng vũ trang huyện Phú Bình với sự ủng hộ của nhân dân đã tổ chức 3 lần tấn công vào huyện lỵ. Đến ngày 20/8 khi biết tin thị xã Thái Nguyên được giải phóng, lực lượng cách mạng và nhân dân trong huyện ào ạt tiến vào huyện lỵ, tước khí giới của quân địch. Sáng ngày 23/8/1945, huyện trưởng Nguyễn Đặng Tám đưa toàn bộ lính khố xanh, lính cơ cùng vũ khí, hồ sơ, sổ sách ra hàng quân cách mạng. Ngay hôm đó hàng ngàn quần chúng nhân dân đã kéo về sân vận động huyện (khu vực chợ Cầu, Nhã Lộng ngày nay) dự cuộc mít tinh ra mắt Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện.

Ngày 23/8/1945 đã đi vào lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Phú Bình. Từ đây, nhân dân huyện Phú Bình bước sang thời kỳ mới, thời kỳ được làm chủ cuộc sống và vận mệnh của mình, thời kỳ độc lập, tự do, do Đảng lãnh đạo.

Tiếp sau đó, trong 02 cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đầy gian khổ song với truyền thống anh hùng cách mạng, nhân dân Phú Bình đã đóng góp sức người, sức của với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “tất cả vì tiền tuyến” để góp phần cùng quân dân cả nước hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Xây dựng Phú Bình giàu mạnh

Trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Bình đã vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương, khơi dậy tiềm năng lợi thế của huyện, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp – thương mại và dịch vụ, đưa Phú Bình từng bước thoát thế thuần nông và có bước phát triển đột phá về kinh tế-xã hội.

KCN Điềm Thụy, huyện Phú Bình đã thu hút hơn 30 doanh nghiệp FDI đăng ký đầu tư trong đó đã có hơn 10 dự án đi vào sản xuất

Giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 15,7%/năm; Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: Công nghiệp - xây dựng 37,3%;  Dịch vụ 32%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 30,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 20,1%/năm; Sản lượng lương thực cây có hạt tăng liên tục qua các năm, bình quân hàng năm đạt trên 75.000 tấn. Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu như Lúa nếp Thầu Dầu được cấp nhãn hiệu bảo hộ tập thể năm 2012 và sản phẩm Gà đồi Phú Bình được cấp chứng nhận nhãn hiệu năm 2014 là những cơ hội thúc đẩy ngành chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn huyện phát triển. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả; sản xuất công nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 dự kiến đạt trên 5.000 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần năm 2010, hiện tại huyện có 2 khu công nghiệp tập trung, 4 cụm công nghiệp và 10 làng nghề truyền thống. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả, đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2015.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo ngày càng phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện có hiệu quả. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp và đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử của các di tích trên địa bàn. Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện, chăm lo đền ơn đáp nghĩa, thực hiện kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng.

Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, diện mạo đô thị trung tâm huyện ngày càng khang trang, đổi mới (ảnh: Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình)

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và hoàn thành Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân Phú Bình sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư; khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất trên địa bàn theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp và dịch vụ; phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi; tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trước năm 2020; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, phát triển các khu dân cư, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, dịch vụ.

Bên cạnh đó tiếp tục chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, coi trọng và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa; khuyến khích các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, gia đình khó khăn. Tiếp tục phát huy giá trị của các di tích lịch sử trên địa bàn trong đó có các di tích gắn với truyền thống lịch sử của huyện, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, lòng tự hào quê hương cho các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ đồng thời từng bước phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn. Thường xuyên chăm lo củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện Phú Bình phát triển nhanh, bền vững.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hoàng Thanh Giao – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình

Các bài mới:
Các bài khác:
Văn Bản Huyện Ủy
Lịch công tác - Giấy mời