Home > Huyện Ủy huyện Phú Bình

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp


Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 04/08, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên bế mạc. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trước đó, trong chiều 03/08, với tinh thần đoàn kết, khách quan, dân chủ, 259 đại biểu dự Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đinh Hồng Thanh tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy. Các đồng chí: Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV, Chủ tịch UBND huyện và Dương Văn Hưng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXVI.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa BCH Đảng bộ huyện Phú Bình khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 

Sáng 04/08, trước khi thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội, các đại biểu đã bầu đủ 23 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX; chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXV không tham gia cấp ủy huyện khóa XXVI. Tiếp đó, Đại hội đã nghe dự thảo và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá và nâng cao giá trị; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển văn hoá - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của địa phương, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2020 huyện có 02 thị trấn, thị trấn Hương Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Cùng với đó là các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu trên.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, gương mẫu vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Phú Bình hãy tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng và những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phấn đấu xây dựng huyện Phú Bình ngày càng phát triển toàn diện.


Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:

1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt: 50 triệu đồng/người/năm.

2. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: tăng bình quân 5%/năm.

3. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng: tăng bình quân 20%/năm

4. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: tăng bình quân 20%/năm.

5. Ổn định sản lượng lương thực có hạt bình quân: 75.000 tấn/năm. Giá trị sản phẩm/ha đất trồng trọt đến năm 2020: đạt 90 triệu đồng/ha

6. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới đến năm 2020: 100%.

7. Diện tích trồng rừng mới tập trung bình quân: 300ha/năm. Ổn định tỷ lệ che phủ rừng 25%.

8. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II vào năm 2020: 100%.

9. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020: 100%.

10. Số lao động có việc làm mới bình quân: 3.000 lao động/năm.

11. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5%/năm.

12. Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90% vào năm 2020.

13Đến năm 2020 có trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 70% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa.

14. Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm.

15. Hàng năm có từ 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có từ 50% số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trở lên, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bình quân mỗi năm kết nạp từ 180 đảng viên mới trở lên.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hải Triều

Các bài mới:
Các bài khác:
Văn Bản Huyện Ủy
Lịch công tác - Giấy mời