Home > HĐND-UBND Huyện Phú Bình

Huyện Phú Bình và huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới và phát triển công nghiệp - TTCNVừa qua, Huyện ủy – HĐND - UBND huyện Phú Bình và huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới và phát triển Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 huyện đã thông tin nhanh về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ năm 2011 đến nay. Theo đó, kết thúc năm 2015 huyện Phú Bình đạt trung bình 14,5 tiêu chí /xã, trong đó có 2 xã đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đồng Liên, Lương Phú và 5 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới là xã Nhã Lộng, Tân Khánh, Hà Châu, Thanh Ninh và Bảo Lý. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn từ 2012 đến nay phát triển nhanh, mạnh và hiện có 44 doanh nghiệp chấp thuận đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, đã có hơn 10 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút hàng nghìn lao động tại địa phương…nhờ đó mà giá trị công nghiệp trên địa bàn quý 1/2016 đạt gần 900 tỷ đồng, trong đó tại khu công nghiệp Điềm Thụy ước đạt trên 700 tỷ đồng…Có được kết quả trên huyện đã ban hành các cơ chế, chính sách đồng bộ trong hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng NTM, đặc biệt cơ chế hỗ trợ xi măng, tạo bước đột phá, thu hút được nguồn lực lớn trong nhân dân, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào. UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt đã làm thay đổi nhận thức, cách làm, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy nhân tố tích cực, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phú Bính. Đồng thời, công tác giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư được Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan liên quan của huyện đặc biệt quan tâm về cơ chế chính sách…

Đối với huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đến thời điểm này, huyện đạt trung bình là 9,5 tiêu chí/xã và xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2016 mới đạt 16/19 tiêu chí. Về phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp chậm, toàn huyện quy hoạch 40ha đất xây dựng khu công nghiệp, hiện có 3 doanh nghiệp đang đầu tư vào huyện và dự kiến có 2 doanh nghiệp đi vào hoạt động vào tháng 7/2016, giải quyết trên 1.000 lao động tại địa phương….

Qua đây, lãnh đạo 2 địa phương đã trao đổi chia sẻ về những kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn….

 Sau đó, đoàn đã đi tham quan khu công nghiệp Điềm Thụy, thăm quan về quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hà Châu./.

 

Trung Kiên (Đài TT-TH Phú Bình)

Các bài mới:
Các bài khác:
Văn Bản Huyện Ủy
Lịch công tác - Giấy mời