Home > HĐND-UBND Huyện Phú Bình

HĐND huyện Tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 16/5, HĐND huyện Phú Bình tổ chức Kỳ họp thứ 12, tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016.

Lãnh đạo huyện Phú Bình khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016

Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND huyện Phú Bình tổ chức 12 kỳ họp thường kỳ và 06 kỳ họp bất thường; ban hành 75 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện 09 cuộc giám sát chuyên đề, tổ chức 817 cuộc tiếp xúc cử tri với gần 30 nghìn lượt cử tri tham dự, tiếp nhận 6.800 lượt ý kiến của cử tri. Thường trực HĐND phối hợp với UBND huyện duy trì lịch tiếp công dân hàng tháng, kết quả đã tổ chức tiếp 131 lượt công dân, nhận 20 đơn thư kiến nghị của công dân. Các đơn thư, kiến nghị của công dân, cử tri đều được chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Là cơ quan chấp hành của HĐND huyện, nhiệm kỳ qua, UBND huyện đã chỉ đạo, xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, bình quân đạt 16%/năm. Công tác thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực, Tổ hợp Yên Bình, KCN Điềm Thụy, các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều dự án đã và đang triển khai, góp phần tích cực cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng mạnh tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người hết năm 2015 đạt 33 triệu đồng/người, vượt 13 triệu đồng/người so với mục tiêu; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 30%/năm, vượt 10% so với mục tiêu; công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,76% năm 2011 xuống còn 8,83% vào năm 2015. Sản xuất nông nghiệp phát triển tích cực, tổng sản lượng lương thực có hạt năm sau cao hơn năm trước, luôn đạt trên 75 nghìn tấn/năm; một số sản phẩm thế mạnh của huyện được xây dựng thương hiệu, gắn kết với doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết để gia tăng giá trị, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Công tác quốc phòng – an ninh được đảm bảo, hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao.

 Nhân dịp này, huyện Phú Bình đã khen thưởng cho 6 tập thế và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

Thường trực Huyện ủy Phú Bình tặng hoa chúc mừng các cá nhân được bầu giữ các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND huyện

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã thực hiện việc miễn nhiệm và kiện toàn một số chức danh, theo đó, bà Hà Thị Nhàn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Thái Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND huyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016.



Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hải Triều

Các bài mới:
Các bài khác:
Văn Bản Huyện Ủy
Lịch công tác - Giấy mời